Новолуние в Козирог или време за целеполагане
Полезни Астро Статии - Новолуние в Козирог или време за целеполагане - LadyScorpio
LadyScorpio

Новолуние в Козирог или време за целеполагане

Всяка година започва и приключва със знака на Козирог. Това е върховата точка в зодиака, в  която реализацията на поставените цели на душата достигат своя апогей. Когато се случва Новолуние в този знак, се създава условие за поставяне на намерения и ключови цели за бъдещето. Това време е много подходящо да се обърне внимание върху следните теми:

  • Поемане на отговорност и самодисциплина за изпълняване на поетите ангажименти

Могат ли хората около мен да разчитат на мен? Когато в партньорството обещая, че ще направя нещо, то правя ли го? Ако трябва да направя нещо, защото съм обещал, пренебрегвам ли го, защото се е появило нещо, което повече ми харесва?

  • Компетентност при говорене на обществени места

При коментиране разни теми пред други хора, се оповивам на знания, проучвания или моя компетентност или на чути разговори или мнения от различни източници? Позволявам ли си да давам мнения за неща, за които нямам никаква компетенция?

  • Социален имидж, успех и обществено положение

Чувствам ли се готов/а за успех или още не? Мога ли да понеса цялата отговорност на успеха?

  • Амбиции за професионално израстване

Имам ли амбиции да постигна нещо повече в работата си? Готов/а ли съм да положа нужните усилия за това?

  • Поставяне на цели и реализирането им в областта на професията

Имам ли търпението и волята да следвам поставените цели до тяхното реализиране? 

  • Уважение в йерархията и спазване на протокола

Спазвам ли йерархията в работата си, в семейството си? Показвам ли нужното уважение на по-възрастните, по-знаещите от мен? Изисквам ли същото от останалите към мен?

  • Ръководене с уважение и делегиране на задачи

Чувствам ли се добре в ролята си на управляващ? Мога ли да разпределям задължения и задачи сред останалите хора? 

  • Спазване на традициите, възрастните и отдаване на почит на авторитетните фигури

Имам ли авторитети? Какво мие отношението към тях? Възприемам ли себе си като такава фигура? Какво очаквам като отношение на другите към мен?

  • Контрол и самоконтрол

Искам ли да контролирам останалите? Правя ли постоянно коментари кое е правилно и кое не? Склонен ли съм към самоконтрол? Мога ли свободно да изразявам себе си без да мисли постоянно как ще се отрази на общественото ми положение и имидж? Трябва или искам е по-важно за мен?

  • Постоянство или липса на гъвкавост

Как реагирам на промените? Успявам ли да се адаптирам и да правя лесно промени или стоя и се опитвам да спася колкото може повече от старото?

 

Това са темите, свързани със знака на Козирог, събиращи в себе си миналото и бъдещето и страхът от тях…страх, който може да ни предпази, но и ограничи. 

Поръчайте си анализ на натална карта на info@ladyscoprio.net