Семеен анализ - LadyScorpio
28-Sep-2020 LadyScorpio

Семеен анализ

„Семейството е връзката ни с миналото и мостът към бъдещето ни“ Алекс Хейли

 

Семейството е първата социална среда,  в която попада човек. Тази среда му помага и подготвя душата за реализирането на жизнената и задача. Ролята на родителите е еднакво значима с тази на децата, защото заедно те правят динамиката възможна, заедно с изборите, които правя, начина по който реагират на нещата, които им се случват помагат да се случват други процеси в израстването на всеки един член на семейството. Семейната карта включва разглеждането на едно семейство родители и деца каква е динамиката помежду им, кой на какво и защо помага, каква е ролята на всеки един и как могат да си помагат по пътя на реализация.