Книга Пътят на моята душа - LadyScorpio
17-Sep-2022 LadyScorpio

Книга Пътят на моята душа

Представяш ли си да имаш книга, написана специално за теб!

Книгата се изработва на база анализа на вашата натална карта. Информацията, която съдържа са насоки, които ще ти бъдат нужни през целия ти житейски път. Тя може да бъде като личен навигатор, който периодично да ти показва правилната насока.