Анализ на натална карта - LadyScorpio
28-Sep-2020 LadyScorpio

Анализ на натална карта

“Не върви след никого. Върви само след себе си.”

Много просто казано, но изключително трудно за прилагане.  От деца изучаваме различни дисциплини, които да ни подготвят как да се справяме с живота, но най-важният предмет сякаш липсва и в един етап от нашия живот този пропуск си проличава, а той е как да имаме здрава връзка със себе си. Това е основата и отправната точка на всички решение, които вземаме в нашия живот. Познавайки себе си, своята индивидуалност, своите заложби и потенциала си за реализацоията им, всеки човек ще знае как да прояви най-доброто от това, което е заложено в него и как да изърви и реализира всичко, което душата сама е планирала, слизайки на земята. Астрологията и Хюман дизайн са тук, за да осветят пътя, на който сме застанали и да го извървим осъзнато.

Анализът на наталната карта включва разглеждане на:

  • жизнената задача и възможностите за реализация;
  • психологически профил на личността;
  • обща прогноза в период една година;
  • възможност за отговор на предварително зададен въпрос.