Анализ на дете в помощ на родителите - LadyScorpio
28-Sep-2020 LadyScorpio

Анализ на дете в помощ на родителите

Най-доброто нещо, което може да направи един родител за своето дете е да го поощрява да обича себе си и да се изразява свободно!

Много често без да искаме обуславяме децата си и прехвърляме своите собствени страхове и мечти. Всеки човек идва със свой собствен потенциал, който трябва да използва, за да изгради нови качества у себе си и да реализира жизнената си задача. Колко хубаво би било родителите да са запознати с индивидуалните качества на децата си и осъзнато да изградят своя подход към тях и да ги подпомогнат в житейските им предизвикателства.

Чрез Астрологията и Хюман дизайн ви предлогам един друг поглед към Вашето дете, насоки за подходящо обучение и кариерно ориентиране, изграждане на правилни подходи за комуникиране с него.